ABOUT US
 
บริษัท อาก้า ซิลเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 
บริษัทฯ ได้ถือกำเนิดจากการรวมกันระหว่างทีมงานที่มีความชำนาญงานทางด้านสินค้าประเภท Material Handling Equipments นวัตกรรมสินค้านำเข้าจากประเทศยุโรปและอเมริกาทุกประเภท ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการรับรองอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรง ทางบริษัทฯ จึงได้มีการเพิ่มลายสินค้าจากทีเดิมที่จำหน่าย เช่น ม่านริ้วพลาสติกและประตูอุตสาหกรรมหลายประเภท มีความชำนาญด้านตัวสินค้าและการประกอบ บริษัฯมีตราสินค้าเป็นตัวรับประกันคุณภาพของสินค้าที่จำหน่าย เช่น grande', PreGo, AKA, PSCO เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯเป็นพันทธมิตรกับคู่ค้าหลายๆประเทศและทั่วโลกไม่ว่จะเป็นแถบ ยุโรป อเมริกาและในกลุ่มอาเซียน เพื่อหาสินค้าคุณภาพนำมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นหัวใจอันดับหนึ่งบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านให้การบริการสินค้าและบริการแนะนำข้อมูลให้คำปรึกษา โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และชำนาญการ ปี 2552 นี้ บริษัทฯ ครอบรอบ 18 ปี ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน , ทุกบริษัท ที่ให้ความเชื่อมั่นต่อสินค้าและการบริการ ของเรามาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯขอสัญญาว่าจะพัฒนาด้านคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีที่สุด
 
วันจดทะเบียนบริษัท : 2 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว : 3 ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียน : 30 ล้านบาท
 
นโยบายบริษัท 
1) การทุมเทให้ความสำเร็จของลูกค้าของเรา คือ เหตุผลแห่งการดำรงอยู่ของบริษัท
2) การตอบแทนลูกค้าในรูปแบบของผลประโยชน์ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า,บริการ
3) ความรวดเร็วทันใจในการบริการอย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ
4) การให้บริการอย่างดีเลิศเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจนต้องบอกต่อ
 
วิสัยทัศน์
บริษัทฯจะก้าวเดินและมุ่งมั่นไปข้างหน้า เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯจะให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าแก่ทีมงาน,พนักงานทุกท่านตลอดไป
 
จุดเด่นบริษัท
ท่ามกลางวิกฤตของเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯของเราได้ใช้คุณภาพในการทำงานเป็นจุดขายให้กับลูกค้าของเรา โดยการบริการที่รวดเร็ว อะไหล่พร้อมและทีมงานที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้งที่ได้ส่งงานให้กับลูกค้าแล้ว เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 
คณะผู้บริหาร คุณไกรศร สุวรรณ
 
 
บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถานที่ตั้ง 123/7-8 หมู่ที่ 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00-17.00 น.
 
เสาร์เว้นเสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.
ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : +662 7397800-1
โทรสาร : +662 739-7802
มือถือ : 086-5644139
อีเมล์ : akasys_t@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.aka-systems.com
Copyrights © 2016 Aka-Systems (Thailand) Co., Ltd. All Rights reserved.