NEWS & EVENT
 
 

The Power Within You คอร์ส "ปลุกยักษ์ !"
บริษัท อาก้าซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ส่งทีมพนักงานฝ่ายขาย เข้าร่วมอบรม คอร์ส “ปลุกยักษ์” โดย โค้ช สิริลักษ์ ตันศิริ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ณ.หอประชุมมหิศร อาคารไทยพาณิชย์ปาร์คพลาซ่า (รัชโยธิน) เพื่อเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น..

รวมพลังใจสู่ชัยชนะ
บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการสัมมนา กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่งคั่ง ในหลักสูตร "รวมพลังใจสู่ชัยชนะ" โดย อาจารย์ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร RIT. พนักงานทั้งหมด อบรมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น แบ่งกลุ่ม ทำ Workshop ปรับกลยุทธ์ เพื่อพิชิตเป้าหมายยอดขายตามนโยบายของผู้บริหาร
 
 

กลยุทธ์การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการสัมมนา พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ในหลักสูตร "กลยุทธการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย" โดย อาจารย์ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร RIT. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552 สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training) ทีมพนักงานเข้าอบรมเพื่อวางแผนการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้

"เทคนิคการนำเสนอขายอย่างเป็นระบบ"
บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดโครงการสัมมนา พัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ในหลักสูตร " เทคนิคการนำเสนอขายอย่างเป็นระบบ " โดย อาจารย์ธนกร เอี่ยมละออ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร RIT. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2552 สถาบันพัฒนาบุคลากร R.I.T. (Rich Inter Training)
 
 
บริษัท อาก้า ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สถานที่ตั้ง 123/7-8 หมู่ที่ 9 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
 
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00-17.00 น.
 
เสาร์เว้นเสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.
ติดต่อเรา 
โทรศัพท์ : +662 7397800-1
โทรสาร : +662 739-7802
มือถือ : 086-5644139
อีเมล์ : akasys_t@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.aka-systems.com
Copyrights © 2016 Aka-Systems (Thailand) Co., Ltd. All Rights reserved.